ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Office )
   
   

"กว่า 30 หน่วยงาน มั่นใจใช้บริการ
มากกว่า 9000 โรงเรียนในระบบ"

 

 


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Office )

 • ไม่จำเป็นต้องมี Server ที่หน่วยงาน ระบบจะถูกจัดเก็บไว้ที่ส่วนกลาง และฐานข้อมูลของบริษัทฯ
 • เป็นระบบที่ทำงานบน Server โดยผ่านเว็บบราวเซอร์ จึงเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน
 • ไม่ต้องทำการติดตั้งโปรแกรมเสริมอื่นๆ
 • เครื่อง Server ที่ให้บริการของเราตั้งอยู่ที่อาคาร การสื่อสาร แห่งประเทศไทย (กสท) ซึ่งมี Bandwidth ขนาดใหญ่
 • โปรแกรมของเรามีการจัดเก็บข้อมูลที่หลากหลาย สามารถใช้อ้างอิงซึ่งกันและกันได้
 • มีการใช้งานที่ค่อนข้างโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานระดับใดๆ
 • มีการแบ่งส่วนของผู้ดูแลระบบ และ งานสารบรรณ ออกจากกัน เพื่อแบ่งระดับการเข้าถึงข้อมูลในระดับหน่วยงาน
 • โปรแกรมมีการแข่งส่วนและระดับของผู้ใช้งานไว้ทั้ง ผู้ดูแลระบบ, สารบรรณ, กลุ่มงาน, และโรงเรียน ตามลำดับ
 • โปรแกรมสามารถลงทะเบียนหนังสือ ตามระบบงานสารบรรณ
 • มีระบบการสำรองข้อมูล ตามความต้องการของหน่วยงาน
 • มีระบบการสำรองข้อมูล ตามความต้องการของหน่วยงาน

รายชื่อหน่วยงานที่ใช้ ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)

ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

สพท. ลพบุรี 1

สพท. ลพบุรี 2

สพท. นครสวรรค์ 3

สพท. เพชรบุรี 1

สพท. เพชรบุรี 2

สพท. กาฬสินธุ์ 3

สพท. สระบุรี 1

สพท. เพชรบูรณ์ 1

สพท. เพชรบูรณ์ 2

สพท. เพชรบูรณ์ 3

สพท. กาญจนบุรี 2

สพท. กระบี่

สพท. ปราจีนบุรี

สพท. อุดรธานี 3

สพท. อุดรธานี 4

สพท. สิงห์บุรี

สพท. จันทบุรี 2

สพท. ชุมพร 2

สพท. ชัยภูมิ 2

สพท. นนทบุรี 1

สพท. ขอนแก่น 2

สพท. นครพนม 2

สพท. กรุงเทพฯ 1

สพท. ประจวบคีรีขันธ์ 1

สพท. สุพรรณบุรี 2

สพท. ขอนแก่น 2

สพท. สมุทรสงคราม

eoffice, e-office
eoffice, e-office

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิคส์ (e-Office)
โทรศัพท์. 0-2734-1067, 0-2531-4812/15
โทรสาร. 0-2531-3778

eoffice, e-office
eoffice, e-office
 

 
 

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Office )

บริษัท อีคอมมีเดีย จำกัด
เลขที่ 807/217 หมู่ที่ 8 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์. 0-2734-1067, 0-2531-4812/15 โทรสาร. 0-2531-3778
หมายเหตุ: อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างเป็นตัวแทนจำหน่าย
Powered by e-Office.Ecommedia.co.th